Vertrouwenspersoon

Bedrijven en overheidsorganisaties kunnen ons inschakelen als onafhankelijk Vertrouwenspersoon. Wij begeleiden medewerkers die op het werk last hebben van inbreuken op hun persoonlijke integriteit. Het gaat hierbij om conflicten en om zaken als pesten, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie.

Veel organisaties maken gebruik van een gedragscode waarin vermeld staat wat gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag is. Als er sprake is van ongewenst of ontoelaatbaar gedrag, kan er contact worden opgenomen met de Vertrouwenspersoon. In een vertrouwelijk gesprek kan de medewerker zijn zaak voorleggen en eventuele vervolgstappen bespreken. De Vertrouwenspersoon is gebonden aan geheimhouding waardoor de medewerker in de gelegenheid is vrijuit te spreken. Wij merken vaak dat  de opluchting om de kwestie te kunnen bespreken zo groot is dat er ruimte ontstaat voor het zoeken naar een oplossing. Behalve deze rol kan de Vertrouwenspersoon het management bijstaan met adviezen en voorlichting.

Om organisaties bekend te maken met de problematiek rondom inbreuken op de persoonlijke integriteit en de dilemma's op de werkvloer, kunnen wij een presentatie verzorgen, waarbij een en ander op heldere wijze voor het voetlicht gebracht wordt. Hierdoor wordt het makkelijker om knelpunten in de organisatie te herkennen en bespreekbaar te maken.

Met organisaties die van onze diensten gebruik maken, sluiten wij een raamcontract af waarin afspraken worden gemaakt over het tijdsbeslag, de kosten, de borging van de vertrouwelijkheid en de werkwijze.