Kosten

Kosten 

Afhankelijk van de zaak, zijn drie of vier bijeenkomsten van maximaal twee uur voldoende om tot afspraken te komen. We zijn verplicht te werken op basis uurtarief. Daarbij komen eventueel andere overeengekomen kosten (reiskosten en reistijd) Bij de berekening van reistijd wordt de helft van het uurtarief berekend. 

Doorgaans betalen partijen elk de helft van de kosten. Tijdens het eerste gesprek kan samen met u een inschatting worden gemaakt over de uiteindelijke kosten.

De declaratie zal maandelijks worden ingediend, verantwoord per tijdseenheid. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Gesubsidieerde mediation

Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft, is het mogelijk aanspraak te maken op gesubsidieerde mediation. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt u de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage. Indien uw fiscaal jaarinkomen minder is dan een bepaald bedrag dan komt u voor rechtsbijstand in aanmerking. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, kijk dan uw polis na. De meeste verzekeringen vergoeden tegenwoordig de kosten van de mediation.