Voorbeelden

Als mediator heb ik in zeer uiteenlopende conflicten bemiddeld. Met mijn begeleiding vinden partijen meestal een gezamenlijke oplossing. Voorbeelden van wat partijen hebben bereikt:

Op het werk
Veelvuldig zieke medewerker weer met plezier aan de slag.

Een medewerker is geruime tijd ziek. Er zijn diverse aanvaringen geweest tussen de medewerker en de leidinggevende over de inhoud van de functie en de kwaliteit van de uitgevoerde taken. Op initiatief van personeelszaken blijken beide partijen bereid om gezamenlijk structurele oplossingen te zoeken. Deze vinden ze in hernieuwde afspraken over de wijze van samenwerking en communicatie en een andere taakinvulling van de medewerker. De medewerker is weer aan het werk en doet zijn werk naar ieders tevredenheid.

 

Conflicten tussen overheid en burger(s)
Bezwaarprocedure van de baan.

Een gemeente heeft een bedrijf een vergunning verleend voor uitbreiding van het terras. Hiertegen maken de achterburen bezwaar. De gemeente wil geen langdurige (hoger) beroepsprocedure en wil reputatieschade voorkomen. De gebruikelijke (bestuursrechtelijke) rechtsmiddelen schieten te kort. Op initiatief van de gemeente en met instemming van het bedrijf en de achterburen wordt mediation ingezet. Binnen een jaar is aan het einde van het terras een vier meter hoge geluidswal geplaatst. De gemeente heeft hieraan haar instemming verleend. De drie partijen zijn na afloop van de mediation tevreden met het resultaat. De relatie tussen het bedrijf, de buren en de gemeente hersteld zich.

 

Buren/(Ver)huur
Met financiële genoegdoening verhuizen

Een huurder heeft met instemming van de verhuurder altijd één van de zolderkamers in het pand gebruikt. Na verkoop eist de nieuwe eigenaar deze zolderkamer op. De verhouding tussen huurder en de nieuwe eigenaar raakt ernstig verstoord. Beide partijen willen een snelle en structurele oplossing. De huurder neemt het initiatief tot mediation. De partijen raken met elkaar in gesprek en vinden elkaar in de afspraak om uit elkaar te gaan. De huurder krijgt een financiële compensatie voor zijn verhuizing. Beiden zijn tevreden met het bereikte resultaat.

 

In de familie/relatiesfeer
U kunt zich voorstellen wat er bij een echtscheiding zoal geregeld moet worden. De emoties lopen vaak hoog op. Op professionele wijze kan de mediator uitkomst bieden door partijen op een goede wijze zakelijke afspraken te laten maken.

In een nalatenschap kwamen partijen er onderling niet uit. Emoties liepen hoog op. Mediation werd ingezet nadat partijen hadden uitgesproken dat ze er perse uit wilden komen. Na enkele bijeenkomsten konden goede afspraken worden vastgelegd over de verdeling van de boedel.

 

Conflicten in verenigingen
Bij een sportvereniging waren er binnen de trainersgroep duidelijke afspraken vastgelegd over training, trainingsopbouw en begeleiding bij wedstrijden. Ieder hield zich eraan. Na verloop van tijd was er een dissidente trainer, die zijn eigen koers ging varen. Dit bracht enorme spanningen met zich mee binnen de club. Het bestuur had er geen vat meer op en besloot mediation in te zetten. Na een aantal individuele gesprekken en een groepsgesprek trok de dissidente trainer zijn conclusies en besloot op te stappen. De gemaakte afspraken over de wijze waarop dat plaats zou vinden en onder welke voorwaarden hij zou vertrekken werden vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst.