Mediation

Mediation is het oplossen van een conflict met een andere partij in een besloten en veilige omgeving, met hulp van een deskundige: de mediator.

Mediation is een vorm van conflictbemidddeling. De kracht daarvan zit in het zoeken naar win-win oplossingen, zodanig dat beide partijen tevreden zijn. Partijen werken dus zelf actief mee en bepalen zelf de oplossing. De mediator helpt hen daarbij.

Het is meer dan het bereiken van een compromis. Immers hierbij levert iedere betrokkene wel iets in. Het gaat er om, vanuit gezamenlijke belangen en vertrouwen, te zoeken naar oplossingen die voor elk van de partijen acceptabel zijn en winst opleveren. Dat vraagt het loslaten van verzet en strijd en de keuze om je te verplaatsen in de zienswijze van de ander. Partijen bepalen zelf de oplossing en door deze gezamenlijke oplossing worden de gemaakte afspraken vrijwel altijd nagekomen.

De mediator begeleidt partijen bij het vinden van een voor beiden aanvaardbare oplossing van het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Dat is het grote verschil met advocaten en rechters. De mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doen partijen zelf. Partijen werken dus zelf actief mee en bepalen de oplossing.