Over ons

HP Prins

 

 

 

 

Een langjarige ervaring in het recherchevak en specialisatie op diverse criminaliteitsterreinen ging vooraf aan de afronding van de HBO-rechtenstudie  (2008) aan de Hanzehogeschool te Groningen. In 2011 heb ik de mediationopleiding afgerond bij Schouten & Nelissen University te Zaltbommel en ben register mediator geworden.

In de afgelopen jaren heb ik binnen de politie-organisatie meerdere nevenfuncties bekleed als 
  • vertrouwenspersoon (2000-2005)
  • lid van de Klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen voor het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), de Politieacademie en de Voorziening tot samenwerking van Politie Nederland (VtsPN) – een servicecentrum voor inkoop, ICT ondersteuning en kwaliteitszorg (2008-2020)
  • lid van het landelijke netwerk van (interne) mediators binnen de Nederlandse politie (2011-2020)
 
Quotes van anderen:
  • “Nooit geweten dat mediation zo’n waardevol instrument was.”
  • "Gesprekken met jou geeft een vertrouwd gevoel.”
  • “Hoewel ik bij de aanvang van de mediation sceptisch was, ben ik ontzettend blij dat we die stap hebben gezet.”
  • “Het is een op menselijke maat gesneden mogelijkheid om een conflict op te lossen.”
 
HanzeMediation heeft een samenwerkingsverband met HanzeLaw (advocatenkantoor publiek domein) en HanzeLegal (juridisch opleidingsinstituut)